สียาง
ใช้พิมพ์ใช้ผ้าได้หลายชนิด เช่นผ้าคอตตอน ผ้าฝ้าย ผ้า Tc ผ้าTk
เสื้อกีฬา สามารถพิมพ์ได้ทั้งผ้าสีเข้มและสี่อ่อน สีมีความยืดหยุ่นดี
และมีความเงาในตัว ทนทานสี ไม่ซีดจาง